Akrabov.com» Обекти в строеж

Обекти в строеж

Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 100, Пловдив. Продаваме апартаменти, гаражи и паркоместа.

Назад
 • Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 100, Пловдив
ПРОДАВАМЕ АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА в двора.
   Инвестиционният проект третира изграждането на нова жилищна сграда на осем етажа.
   Обектът е разположен на новоизградена улица, перпендикулярна на бул. "Пещерско шосе", на запад от ул. "Рая".
   Подходите към сградата и към двора, осигуряващ достъп до вътрешните гаражи и паркоместа, са откъм улицата. В северозападната част на двора е разположена и рампата за подземното паркиране.
   Сградата се състои от жилища в надземните етажи. В партера са разположени гаражи, апартамент за хора с увреждания и абонатна станция, а в сутерена - подземно паркиране и изби. Вертикалната връзка се осигурява чрез асансьор и стълбище, осветено от осветителна шахта.
   Сградата ще бъде с прекарана инсталация за централно парно отопление и топла вода.
   В парцела е осигурена възможност за паркиране на 47 коли чрез гаражи в подземния паркинг и на партера, и паркоместа в двора.

  Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 100, Пловдив

  ПРОДАВАМЕ АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА в двора.

     Инвестиционният проект третира изграждането на нова жилищна сграда на осем етажа.

     Обектът е разположен на новоизградена улица, перпендикулярна на бул. "Пещерско шосе", на запад от ул. "Рая".

     Подходите към сградата и към двора, осигуряващ достъп до вътрешните гаражи и паркоместа, са откъм улицата. В северозападната част на двора е разположена и рампата за подземното паркиране.

     Сградата се състои от жилища в надземните етажи. В партера са разположени гаражи, апартамент за хора с увреждания и абонатна станция, а в сутерена - подземно паркиране и изби. Вертикалната връзка се осигурява чрез асансьор и стълбище, осветено от осветителна шахта.

     Сградата ще бъде с прекарана инсталация за централно парно отопление и топла вода.

     В парцела е осигурена възможност за паркиране на 47 коли чрез гаражи в подземния паркинг и на партера, и паркоместа в двора.

 • Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 100, Пловдив
Започнахме строителството през месец Април 2022 г.
Акт обр. 15 - 30.06.2024 г.
 

  Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 100, Пловдив

  Започнахме строителството през месец Април 2022 г.

  Акт обр. 15 - 30.06.2024 г.

   

 • Подземни гаражи
За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Подз.гараж 1 - Продаден
Подз.гараж 2 - Продаден
Подз.гараж 3 - Продаден
Подз.гараж 4 - 16,02 кв.м.ЗП + 14,76 кв.м. общи части = 30,78 кв.м.
Подз.гараж 5 - Продаден
Подз.гараж 6 - Продаден
Подз.гараж 7 - Продаден
Подз.гараж 8 - Продаден
Подз.гараж 9 - Продаден
Подз.гараж 10 - Продаден
Подз.гараж 11 - 19,60 кв.м. ЗП + 18,05 кв.м. общи части = 37,65 кв.м.
Подз.гараж 12 - 19,94 кв.м. ЗП + 18,37 кв.м. общи части = 38,31 кв.м.
Подз.гараж 13 - Продаден
Подз.гараж 14 - 19,51 кв.м. ЗП + 17,97 кв.м. общи части = 37,48 кв.м.
Подз.гараж 15 - Продаден
Подз.гараж 16 - Продаден
Подз.гараж 17 - Продаден
Подз.гараж 18 - Продаден
Подз.гараж 19 - 17,27 кв.м. ЗП + 15,91 кв.м. общи части = 33,18 кв.м.
Подз.гараж 20 - 19,02 кв.м .ЗП + 17,52 кв.м. общи части = 36,54 кв.м.

  Подземни гаражи

  За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

   

  Подз.гараж 1 - Продаден

  Подз.гараж 2 - Продаден

  Подз.гараж 3 - Продаден

  Подз.гараж 4 - 16,02 кв.м.ЗП + 14,76 кв.м. общи части = 30,78 кв.м.

  Подз.гараж 5 - Продаден

  Подз.гараж 6 - Продаден

  Подз.гараж 7 - Продаден

  Подз.гараж 8 - Продаден

  Подз.гараж 9 - Продаден

  Подз.гараж 10 - Продаден

  Подз.гараж 11 - 19,60 кв.м. ЗП + 18,05 кв.м. общи части = 37,65 кв.м.

  Подз.гараж 12 - 19,94 кв.м. ЗП + 18,37 кв.м. общи части = 38,31 кв.м.

  Подз.гараж 13 - Продаден

  Подз.гараж 14 - 19,51 кв.м. ЗП + 17,97 кв.м. общи части = 37,48 кв.м.

  Подз.гараж 15 - Продаден

  Подз.гараж 16 - Продаден

  Подз.гараж 17 - Продаден

  Подз.гараж 18 - Продаден

  Подз.гараж 19 - 17,27 кв.м. ЗП + 15,91 кв.м. общи части = 33,18 кв.м.

  Подз.гараж 20 - 19,02 кв.м .ЗП + 17,52 кв.м. общи части = 36,54 кв.м.

 • Апартамент и гаражи - ет. 1 (партер). Паркоместа в двора.
За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 
АПАРТАМЕНТ 1 - Продаден
 
Гараж 1 - Продаден
Гараж 2 - Продаден
Гараж 3 - Продаден
Гараж 4 - 34,53 кв.м. ЗП + 5,83 кв.м. общи части = 40,36 кв.м.
Гараж 5 - Продаден
Гараж 6 - Продаден
Гараж 7 - Продаден
Гараж 8 - Продаден
Гараж 9 - Продаден
Гараж 10 - Продаден
Гараж 11 - Продаден
Гараж 12 - Продаден
Гараж 13 - Продаден
Гараж 14 - Продаден
Паркоместа в двора:
Паркоместа: 1, 2 и 3 - Продадени
Паркомясто 4 - площ  26,18 кв.м. 
 
 

  Апартамент и гаражи - ет. 1 (партер). Паркоместа в двора.

  За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

   

  АПАРТАМЕНТ 1 - Продаден

   

  Гараж 1 - Продаден

  Гараж 2 - Продаден

  Гараж 3 - Продаден

  Гараж 4 - 34,53 кв.м. ЗП + 5,83 кв.м. общи части = 40,36 кв.м.

  Гараж 5 - Продаден

  Гараж 6 - Продаден

  Гараж 7 - Продаден

  Гараж 8 - Продаден

  Гараж 9 - Продаден

  Гараж 10 - Продаден

  Гараж 11 - Продаден

  Гараж 12 - Продаден

  Гараж 13 - Продаден

  Гараж 14 - Продаден

  Паркоместа в двора:

  Паркоместа: 1, 2 и 3 - Продадени

  Паркомясто 4 - площ  26,18 кв.м. 

   

   

 • Апартаменти - ет. 2
За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Апартамент 2 - Продаден
Апартамент 3 - Продаден
Апартамент 4 - 95,88 кв.м. ЗП + 16,29 кв.м. общи части = 112,17 кв.м. - тристаен
Апартамент 5 - 88,54 кв.м. ЗП + 15,24 кв.м. общи части = 103,78 кв.м. - тристаен
Апартамент 6 - Продаден
Апартамент 7 - Продаден
Апартамент 8 - Продаден 
 

  Апартаменти - ет. 2

  За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

   

  Апартамент 2 - Продаден

  Апартамент 3 - Продаден

  Апартамент 4 - 95,88 кв.м. ЗП + 16,29 кв.м. общи части = 112,17 кв.м. - тристаен

  Апартамент 5 - 88,54 кв.м. ЗП + 15,24 кв.м. общи части = 103,78 кв.м. - тристаен

  Апартамент 6 - Продаден

  Апартамент 7 - Продаден

  Апартамент 8 - Продаден 

   

 • Апартаменти - ет. 3
За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Апартамент 9 - Продаден
Апартамент 10 - Продаден
Апартамент 11 - Продаден
Апартамент 12 - Продаден
Апартамент 13 - Продаден
Апартамент 14 - Продаден
Апартамент 15 - Продаден

  Апартаменти - ет. 3

  За да видите по-добре чертежа, моля, отидете на РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

   

  Апартамент 9 - Продаден

  Апартамент 10 - Продаден

  Апартамент 11 - Продаден

  Апартамент 12 - Продаден

  Апартамент 13 - Продаден

  Апартамент 14 - Продаден

  Апартамент 15 - Продаден

Назад