Akrabov.com» Обекти в строеж

Обекти в строеж

Жилищна сграда бул. "Пещерско шосе" 98, Пловдив. Всички имоти в сградата са продадени.

Назад
 • Жилищна сграда на бул. "Пещерско шосе" 98, Пловдив.
 През м. Октомври 2020 г. започнахме изграждането на жилищната сграда - на осем етажа с апартаменти и гаражи (партер), и подземен етаж с гаражи . Сградата ще бъде с прекарана инсталация за централно парно отопление и топла вода.
Обектът е разположен в ъглов парцел - на улица, перпендикулярна на бул. "Пещерско шосе", на запад от ул. "Рая" и на север от изгражданата от нас сграда на бул. "Пещерско шосе" 96.
Подходите към сградата са откъм улицата - съответно от изток и запад на сградата. От източната част е връзката с рампата за подземните гаражи и входът към двора, осигуряващ достъп до вътрешните партерни гаражи.
Сградата е разделена на два входа А и Б и се състои от жилища в надземните етажи. В партера са разположени гаражи, общи помещения и две изби; а в сутерена - подземни гаражи и изби.
ВСИЧКИ ИМОТИ В СГРАДАТА СА ПРОДАДЕНИ.
 
 
 
 

  Жилищна сграда на бул. "Пещерско шосе" 98, Пловдив.

   През м. Октомври 2020 г. започнахме изграждането на жилищната сграда - на осем етажа с апартаменти и гаражи (партер), и подземен етаж с гаражи . Сградата ще бъде с прекарана инсталация за централно парно отопление и топла вода.

  Обектът е разположен в ъглов парцел - на улица, перпендикулярна на бул. "Пещерско шосе", на запад от ул. "Рая" и на север от изгражданата от нас сграда на бул. "Пещерско шосе" 96.

  Подходите към сградата са откъм улицата - съответно от изток и запад на сградата. От източната част е връзката с рампата за подземните гаражи и входът към двора, осигуряващ достъп до вътрешните партерни гаражи.

  Сградата е разделена на два входа А и Б и се състои от жилища в надземните етажи. В партера са разположени гаражи, общи помещения и две изби; а в сутерена - подземни гаражи и изби.

  ВСИЧКИ ИМОТИ В СГРАДАТА СА ПРОДАДЕНИ.

   

   

   

   

 • Жилищна сграда на бул. "Пещерско шосе" 98, Пловдив
ВСИЧКИ ИМОТИ В СГРАДАТА СА ПРОДАДЕНИ.
Акт обр. 15 - месец Декември 2022 г.

  Жилищна сграда на бул. "Пещерско шосе" 98, Пловдив

  ВСИЧКИ ИМОТИ В СГРАДАТА СА ПРОДАДЕНИ.

  Акт обр. 15 - месец Декември 2022 г.

Назад