Akrabov.com» Обекти в строеж

Обекти в строеж

Жилищна сграда на ул. „Страхил“ 1, Пловдив

Назад
 • Жилищна сграда на ул. „Страхил“ 1, Пловдив

Продаваме: апартаменти и гаражи на първи етаж

  Жилищна сграда на ул. „Страхил“ 1, Пловдив Продаваме: апартаменти и гаражи на първи етаж

 • Изби - подземни:

Изба 1 - 12,15кв.м.площ - ЗАПАЗЕНА;
Изба 2 - 12,46 кв.м. площ+0,90кв.м.общи ч.=13,36кв.м. - 2670 евро;
Изба 3 - ПРОДАДЕНА;
Изба 4 - 16,62 кв.м.площ+1,19кв.м.общи ч.=17,81кв.м. - 3560 евро;
Изба 5 - 14,29 кв.м.площ+1,03 кв.м.общи ч.=15,32кв.м.- 3060 евро;
Изба 6 - 14,05кв.м.площ+1,01кв.м.общи ч.=15,06кв.м. - 3000 евро;
Изба 7 - 13,96кв.м.площ+1,00кв.м.общи ч.=14,96кв.м. - 3000 евро;
Изба 8 - 14,19кв.м.площ+1,02кв.м.общи ч.=15,21кв.м. - 3040 евро.

  Изби - подземни: Изба 1 - 12,15кв.м.площ - ЗАПАЗЕНА; Изба 2 - 12,46 кв.м. площ+0,90кв.м.общи ч.=13,36кв.м. - 2670 евро; Изба 3 - ПРОДАДЕНА; Изба 4 - 16,62 кв.м.площ+1,19кв.м.общи ч.=17,81кв.м. - 3560 евро; Изба 5 - 14,29 кв.м.площ+1,03 кв.м.общи ч.=15,32кв.м.- 3060 евро; Изба 6 - 14,05кв.м.площ+1,01кв.м.общи ч.=15,06кв.м. - 3000 евро; Изба 7 - 13,96кв.м.площ+1,00кв.м.общи ч.=14,96кв.м. - 3000 евро; Изба 8 - 14,19кв.м.площ+1,02кв.м.общи ч.=15,21кв.м. - 3040 евро.

 • Гаражи-етаж 1:

Гараж 1 - 18,42кв.м.ЗП - ЗАПАЗЕН;
Гараж 2 - ПРОДАДЕН;
Гараж 3 - 14,36кв.м.ЗП+3,47кв.м.общи ч.=17,83кв.м. - 10700 евро;
Гараж 4 - 14,66кв.м.ЗП+3,55кв.м.общи ч.=18,21кв.м. - 10930 евро;
Гараж 5 - 15,35кв.м.ЗП+3,71кв.м.общи ч.=19,06кв.м. - 11440 евро;
Гараж 6 - 21,26 кв.м.ЗП+5,14кв.м.общи ч.=26,40кв.м. - 11880 евро;
Гараж 7 - 21,06кв.м.ЗП+5,10кв.м.общи ч.=26,16кв.м. - 11770 евро;
Гараж 8 - 20,25кв.м.ЗП+4,90кв.м.общи ч.=25,15кв.м. - 11310 евро.

  Гаражи-етаж 1: Гараж 1 - 18,42кв.м.ЗП - ЗАПАЗЕН; Гараж 2 - ПРОДАДЕН; Гараж 3 - 14,36кв.м.ЗП+3,47кв.м.общи ч.=17,83кв.м. - 10700 евро; Гараж 4 - 14,66кв.м.ЗП+3,55кв.м.общи ч.=18,21кв.м. - 10930 евро; Гараж 5 - 15,35кв.м.ЗП+3,71кв.м.общи ч.=19,06кв.м. - 11440 евро; Гараж 6 - 21,26 кв.м.ЗП+5,14кв.м.общи ч.=26,40кв.м. - 11880 евро; Гараж 7 - 21,06кв.м.ЗП+5,10кв.м.общи ч.=26,16кв.м. - 11770 евро; Гараж 8 - 20,25кв.м.ЗП+4,90кв.м.общи ч.=25,15кв.м. - 11310 евро.

 • Апартаменти-етаж 2:

Апартамент 1 - 85,32кв.м.ЗП - ЗАПАЗЕН;

Апартамент 2 - 79,05кв.м.ЗП+19,29кв.м.общи ч.=98,34кв.м. - 78670 евро.

  Апартаменти-етаж 2: Апартамент 1 - 85,32кв.м.ЗП - ЗАПАЗЕН; Апартамент 2 - 79,05кв.м.ЗП+19,29кв.м.общи ч.=98,34кв.м. - 78670 евро.

 • Апартаменти - етаж 3:

Апартамент 3 - ПРОДАДЕН;

Апартамент 4 - 82,24кв.м.ЗП+20,91кв.м.общи ч.=103,15кв.м. - 87680 евро.

  Апартаменти - етаж 3: Апартамент 3 - ПРОДАДЕН; Апартамент 4 - 82,24кв.м.ЗП+20,91кв.м.общи ч.=103,15кв.м. - 87680 евро.

 • Апартаменти - етаж 4:

Апартамент 5 - 87,86кв.м.ЗП+21,90кв.м.общи ч.=109,76кв.м. - 93300 евро;

Апартамент 6 - 82,24кв.м.ЗП+20,91кв.м.общи ч.=103,15кв.м. - 87680 евро.

  Апартаменти - етаж 4: Апартамент 5 - 87,86кв.м.ЗП+21,90кв.м.общи ч.=109,76кв.м. - 93300 евро; Апартамент 6 - 82,24кв.м.ЗП+20,91кв.м.общи ч.=103,15кв.м. - 87680 евро.

Назад