Akrabov.com» Изпълнени проекти

Изпълнени проекти

Изпълнени обекти

 • Жилищна сграда на ул.

  Жилищна сграда на ул. "Иларион Макариополски" № 33,Пловдив

 • Жилищна сграда на ул.

  Жилищна сграда на ул."Люлебургас" № 18-20,Пловдив

 • Жилищна сграда на ул.

  Жилищна сграда на ул."Люлебургас" № 22,Пловдив

 • Жилищна сграда на ул.

  Жилищна сграда на ул. "Полковник Бонев" № 30,Пловдив

 • Жилищна сграда на ул.

  Жилищна сграда на ул. "Костаки Пеев" № 5,Пловдив

 • Еднофамилна жилищна сграда
с. Костиево , обл. Пловдив

  Еднофамилна жилищна сграда с. Костиево , обл. Пловдив